Custodians

Patrons

Mr. Satish Chandra Malhotra

Mr. Girish Matlani

Mr. Mahavir Singh Jain

Mr. Rajiv Surana

Mr. Pawan Shrimal

Mr. Prakash Jain

Mr. Virendra Jain

Mr. Dinesh Jadhav Jain

Mr. Vimal Saini

Mr. Om Prakash Agrawal

Trustees

Mr. Dimpal Saini

Mr. Ashish Acharya

Mr. Shyam Batra

Mr. Manoj Khandelwal

Mr. Shailendra Bansal

Members

Mr. Rakesh Shrimal

Mr. Anandilal Lodha

Mr. Jitendra Agrawal

Mr. B.L. Bhandari

Smt. Madhu Bhandari

Mr. Sanjay Partani

Mr. Nitin Khanna

Mr. Manoj Joshi

Mr. Tirlok Bansal

Mr. Akhilesh Awasthi

Mr. Jagdiesh Upadhyay

Mr. Deepak Rastogi

Mr. Ashok Purohit

Mr. Dinesh Dighe

Mr. Umesh Garg

Mr. Vimal Jain

Mr. Shivdev Singh Punjabi

Mr. Mohanlal Dagha

Mr. Gopal Bansal

Mr. Dhiraj Jaiswal

Mr. Sushiel Shirivastava

Mr. Keval Krishna Juneja

Mr. Praveen Surana

Mr. Shvetank Shrimal

Mr. Sanjiv Surana

Mr. Parmanand Gulwani

Mr. Vinay Utwal

Mr. Raju Rai

Mr. Jagdiesh Surekha

Mr. Yogesh Chopda

Mr. Ashok Paliwal

Mr. Premchand Daani

Mr. Umesh Agrawal